didərgin

didərgin
sif. Yurdundan, vətənindən məhrum olaraq başqa yerlərdə dolaşan; sərgərdan, dərbədər. Firqətindən əlim getməz bir işə; Gəzirəm didərgin z. səyyad misli. Aşıq Əli. Didərgin düşmək (olmaq) – yurdundan, vətənindən məhrum olaraq başqa yerlərdə dolaşmaq, dərbədər olmaq. <Bədəl:> Bizim kimi evindən- eşiyindən didərgin düşənlər çoxdur. . Ə. H.. Türkdilli xalqların doğma yerindən; Didərgin düşməsi kimə gərəkmiş? B. V.. Didərgin salmaq – yurdundan, vətənindən uzaq salmaq, dərbədər salmaq. Vətənim var idi, nə etməli, didərgin saldılar, mən də onu unutdum. A. D.. <Sabir:> Məni öz vətənimdən didərgin salıblar. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • didərginlik — is. Didərgin adamın hal və vəziyyəti, didərgin olma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədrax — düşməx’: (Oğuz, Şəki) didərgin düşmək. – Bizim bir toux bədrax düşüfdü, heç həyətə gəlmir (Oğuz) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bərrax — tüşməx’: (Oğuz) didərgin düşmək …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • həfra — düşməx’: (Oğuz) didərgin düşmək. – Məcnun Leylinin dərdinnən həfra düşmüşdü …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • qaçarğa — salmax: (Şahbuz) didərgin salmaq. – Söynin qardaşı mə:m atamı bı kətdən qaçarğa saldı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • perix’dirməx’ — (Ağdam) didərgin salmaq. – İt töyüx cücəni perix’dirif …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • perix’məx’ — (Ağdam, Cəbrayıl, Çənbərək, Meğri) didərgin düşmək. – Töyüx perikif (Ağdam); – Töyüx’ perikif deyin yumurtası tapılmır (Çənbərək); Qərqə <qarğa> perikip, dəy yuvasına gəlmey (Meğri) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • bomj — is. <rus.> Səfil, didərgin, yeri yurdu olmayan adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dolaşdırmaq — f. 1. Dolaşıq salmaq, qarışdırmaq; pırtlaşdırmaq. İpi (sapı) dolaşdırmaq. 2. Bağlamaq, düymək, dolamaq, bənd etmək, ilişdirmək. Atın noxtasını ağaca dolaşdırmaq. 3. məc. Hiylə qurub birini bədbəxt etmək, yaxud məsuliyyətə cəlb olunmaq üçün pis… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”